Geri dönüşüm alanında farkındalığa ihtiyaç var

Tülay TAŞKIN

Küresel nüfus artışı, hızla ilerleyen sanayileşme süreçleri ve küreselleşme faaliyetleri gibi faktörler çevresel sorunların ortaya çıkmasında en önemli etkenler arasında yer alıyor.

Bu etkenlerin dünya genelinde ciddi zorluklara yol açan küresel iklim değişikliği, doğal kaynakların hızla tükenmesi ve çevre kirliliği gibi son derece önemli sorunları beraberinde getirdiğine dikkat çeken Benli Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve ESO Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimi Koordinatörü Ömer Benli, “Atık üretiminin özellikle dünya nüfusunun artışı ve tüketim alışkanlıklarının evrimiyle hızla artış gösteriyor” dedi.

Benli, “Bu sorunların etkili bir şekilde ele alınabilmesi ve sürdürülebilir bir geleceğin inşa edilebilmesi için ekolojik temelli, stratejik önlemler acil olarak hayata geçirilmelidir. Bu tür önlemlerin öncelikli unsurları arasında atık yönetimi ve geri dönüşüm pratikleri yer almalıdır” dedi.

Atık yönetimi ve geri dönüşümün, sürdürülebilir bir geleceğin temellerini oluşturan kritik unsurlar olduğunu söyleyen ÖmerBenli, “Özellikle Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) gibi küresel çapta benimsenen inisiyatifler, atık yönetiminin ve geri dönüşümünün dünya genelinde olumlu etkiler yaratabileceğini açıkça göstermektedir. Bu nedenle, bireyler, kurumlar ve hükümetler, bu konulara daha fazla özen göstermeli ve sürdürülebilir uygulamaları teşvik etmelidirler” diye konuştu.

“Farkındalığı artırmayı hedefliyoruz”

Benli Grup olarak tüketicilerin ve sanayicilerin geri dönüşüm alışkanlıklarını artırmak amacıyla Avrupa Yeşil Mutabakatı gibi önemli süreçlerde bilinçlendirme çalışmaları yürüttüklerini anlatan Ömer Benli, “Bu tür bilinçlendirme faaliyetleriyle toplumun atık ayrıştırma ve geri dönüşüm konularındaki farkındalığını artırmayı hedeflemekteyiz.

Ayrıca, kamu kurumları, belediyeler ve sivil toplum kuruluşları ile yakın iş birlikleri kurarak atık yönetimi politikalarının geliştirilmesine önemli katkılarda bulunmaktayız. Bu bağlamda, atık yönetimi sektöründe etkili yasal çerçevelerin oluşturulmasına katkıda bulunmaktayız ve yenilikçi uygulamaların yasal düzenlemelerle uyumlu hale getirilmesine öncülük etmekteyiz” ifadelerini kullandı.

“Yeşil teknoloji teşviki için çalışıyoruz”

Benli Grubu olarak sadece atık yönetimi ve çevre koruma konularında değil, aynı zamanda sosyal sürdürülebilirlik ve ekonomik sürdürülebilirlik alanlarında da aktif rol oynadıklarını söyleyen Benli, “Toplumun çevre bilincini artırmayı amaçlayan eğitim programları, seminerler ve kampanyalara katılım sağlayarak atık yönetimi konusundaki en iyi uygulamaların yayılmasına katkı sağlamaya çalışıyoruz.

Aynı zamanda, yeşil teknolojilerin geliştirilmesini teşvik ederek, kendi atık yönetimi tesislerimizin yanı sıra diğer endüstrilerde çevre dostu teknolojilerin kullanılmasını da destekliyoruz. Sürdürülebilirlik kavramını sadece çevresel değil, aynı zamanda sosyal ve ekonomik boyutlarıyla ele alıyoruz. Bu yaklaşım, çevre koruma, toplumun bilinçlendirilmesi ve ekonomik refahın artırılması gibi alanlarda pozitif bir etki yaratıyor. Bu da sadece iş dünyasında değil, aynı zamanda toplumun genelinde sürdürülebilirliğin teşvik edilmesine katkı sağlıyor” ifadelerinde bulundu.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x